Fotograf a cestovatel - David Švejnoha u nás

Ve dnech 15. a 16. června navštívil naši školu fotograf a cestovatel po Africe David Švejnoha z humanistického centra Narovinu. Žáci šesté, osmé a devátých tříd nejprve zhlédli krátký film o životě lidí v největším slumu v keňském Nairobi. Obrovská chudoba, negramotnost, kriminalita dětských gangů, špatné životní podmínky a s tím i související šíření nemocí jako jsou břišní tyfus nebo cholera - to jsou jen některé z problémů lidí žijících ve slumech. I když tento výčet vypadá hrozivě nejsou v něm zahrnuty dva největší problémy celé Afriky - HIV a malárie.
Žáci 6. ročníku měli program navíc obohacený o část, ve které si po vzoru dětí ze slumu zkoušeli vyrobit hračky z odpadu, který běžně vzniká v českých domácnostech. Program byl velmi zajímavý. Spousta dotazů v průběhu celého programu byla důkazem toho, že pořad žáky zaujal.