Zápis žáků do prvních tříd

V pátek 16. 1. a v sobotu 17. 1. 2009 se konal zápis žáků do prvních tříd. I letos přišlo k zápisu hodně dětí – celkem 68. Z tohoto počtu patnáct rodičů žádá pro své dítě odklad školní docházky. Do lavic prvních tříd by tedy v příštím školním roce mělo usednout 53 nových prvňáčků. Děkujeme rodičům za jejich důvěru a moc si vážíme jejich rozhodnutí dát své dítě právě k nám. Už se na malé školáky moc těšíme!