Den Země

V úterý dne 26. dubna 2009 pořádala škola projektový den – DEN ZEMĚ, jako průřezové téma, s obsahovým zaměřením – EKOSYSTÉM LES. Travnatá plocha ve Smetanových sadech byla zaplněna 10 věkově heterogenními družstvy našich žáků. Na jednotlivých stanovištích děti ve třech druzích obtížnosti prokazovaly své vědomosti a dovednosti. Vše se týkalo lesa. Ať již to byly lesní ekosystémy a jejich zeměpisná šířka, či tropický deštný prales. Děti prokazovaly, že znají druhy lesů u nás, bylo zřejmé, že vědí, co jsou lesní patra, předvedly, že znají rostliny, které se v lese vyskytují, že jim nečiní problém poznávat zvuky obyvatel lesa či stopy zvířat. Povídaly si samozřejmě i o významu lesa i o jeho péči. Nejen počasí, ale zejména skvěle připravená organizace celého dne přispěly k tomu, že projektový den patřil mezi nejpěknější akce celého školního roku.