Odpoledne otevřených dveří

Ve čtvrtek 15. ledna byla naše škola připravená pro všechny děti, které chtějí být žáky naší školy a také pro jejich rodiče. Odpoledne otevřených dveří bylo příležitostí podívat se do všech učeben, tělocvičny, školní jídelny a prohlédnout si moderní audiovizuální techniku, učebnice, sešity i výtvarné práce našich žáků. Děti se samy aktivně zapojovaly do různých činností, které jim naši učitelé připravili. Například si vyrobily papírovou sovičku, vyzkoušely si práci s interaktivními tabulemi, zkusily si jednoduchý chemický pokus, vyřešily rébus, zahrály si na hudební nástroje a také si mohly zacvičit. Z reakcí dětí i dospělých jsme měli dobrý pocit, že se naše škola líbí a je o ni zájem.