Záložka spojuje školy

Letos jsme se opět zúčastnili dalšího ročníku mezinárodního projektu Záložka spojuje školy, který podporuje čtenářství a vztah dětí ke knihám. Projekt organizují Slovenská pedagogická knižnica a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Naše děti už vědí z předcházejících ročníků, že mají za úkol vyrobit záložku do knihy pro kamaráda z partnerské školy na Slovensku.

Letošní téma bylo "Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní" a naše záložky udělaly radost dětem na Základní škole, Májové námestie 1, Prešov. Záložky od dětí ze Slovenska už si rozdaly děti i v naší školní družině.

Děkujeme všem za účast v dalším ročníku a těšíme se zase na příště.