Den expertů 2. B

Dne 19. 5. děti z 2. B navštívily prostory knihovny UP. Exkurze byla zaměřená na seznámení dětí s knihovnickou profesí a s prostředím této vzdělávací instituce.

Celé dopoledne mělo zábavný charakter, což malí čtenáři velmi ocenili. Odhadovali hmotnost knih a porovnávali tu nejmenší, největší a nejrozsáhlejší publikaci.

V prostorách Britského centra se děti hravou formou naučily pár slovíček. Nechyběla ani relaxační chvilka, při které na základě krátkého povídaní malovaly příběh.

Petra Vévodová, tř. uč.