Den české státnosti

I letos jsme navázali na dobrou tradici z minulých let a věnovali jsme speciálně zaměřenou hodinu státnímu svátku, který proběhl 28. září. V hodinách dějepisu, vlastivědy a prvouky se žáci seznamovali s osobností sv. Václava, s jeho skutky a s jeho významem v moderní době. Věříme, že takto pojaté tematické hodiny mají smysl a žáci státní svátek nevnímají pouze jako „den volna“, ale chápou i jeho význam.