Archeoskanzen Modrá a poutní místo Velehrad

Ve středu 17. 5. 2022 se třídy 7. A a 7. B vydaly na dějepisnou výpravu do 9. století - do doby Velké Moravy. Cílem byl archeoskanzen Modrá nedaleko Velehradu. Archeologický skanzen dětem přiblížil ideální podobu slovanského opevněného hradiska s funkcí mocenského centra z doby Velké Moravy. Žáci navštívili obydlí zemědělce, věž, pekárnu, knížecí palác, vzdělávací areál, kostel a hrnčírnu. Vše bylo obohaceno výkladem pana průvodce a zábavnými aktivitami (např. ukázka hrnčířské dílny). Milým zpestřením byl i výběh pro domácí zvířata. V závěru exkurze jsme se zajeli podívat na nedaleké poutního místa Velehrad.
Exkurze byla báječná!