Učíme v souvislostech – tandemová výuka

Na naší škole učíme v souvislostech napříč všemi předměty a rozvíjíme tím klíčové kompetence našich žáků. Co to však u nás znamená učit v souvislostech? Například žáci 9. ročníku aktuálně v dějepise „končí“ druhou světovou válku, ve fyzice řeší množství energie uvolněné při jaderné reakci a ze zeměpisu již znají polohu, přírodní poměry a zalidnění Japonska. Vyučující toho využili a připravili pro žáky společnou hodinu na téma, které se přímo nabízí a to - Svržení atomových bomb na Nagasaki a Hirošimu. Žáci tak měli možnost zamyslet se nad celou událostí z hlediska historie, fyziky i geografie a díky tomu ji lépe pochopit v souvislostech. Na závěr hodiny proběhla ukázka plynových masek, diskuze a zamyšlení nad hodnotou míru.