Oborový den přírodovědných předmětů

V pátek 19. listopadu se naši žáci stali malými vědci, na naší škole se totiž konal dlouho připravovaný oborový den přírodovědných předmětů u příležitosti předání ocenění za výhru v soutěži „Vím proč“ (o které jsme psali již dříve). U slavnostního předání samozřejmě nemohla chybět zástupkyně Nadace ČEZ Lucie Urbánková a jsme moc rádi, že se na naší akci přišli podívat i popularizátoři vědy z Pevnosti poznání a Univerzity Palackého v Olomouci.

Jednotlivé předměty byly propojeny tématem „teplota“, se kterým se tak žáci seznámili hned z několika různých pohledů. Ve fyzice zkoumali a měřili změny tlaku v závislosti na změnách teploty; v zeměpise simulovali vznik proudění vzduchu jako důsledek nerovnoměrného zahřívání povrchu Země; v chemii zkoumali vlastnosti oxidu uhličitého v pevném skupenství a v přírodopise se žáci lehce rozehřáli při cvičení a měřili vitální kapacitu svých plic. Na prvním stupni čekaly na děti čtyři tematická stanoviště, kterými je provázely postavičky ČEZu Briketka, Fučák, Vodouch a Atomík, a i zde se experimentovalo se suchým ledem.

Děkujeme všem dětem i vyučujícím za vytvoření příjemné atmosféry a zápal, se kterým se do oborového dne vrhli. Pozitivní ohlasy ze strany našich žáků jsou pro nás potvrzením toho, že organizovat podobné akce má smysl a že přírodní vědy rozhodně dokážou zaujmout!