Seznamte se, prosím

Naše první společná akce ve školní družině se nemohla jmenovat jinak. Využili jsme hezké počasí a sešli se na školním hřišti. Chtěli jsme zjistit, co máme společné a trochu víc se poznat.

Začali jsme tím, že jsme utvořili skupinky, například: kdo má doma akvárium s rybičkami, kdo umí jezdit na koni, kdo nebydlí v Olomouci, kdo má dva sourozence apod. Děti zjistily, že i když se neznají, mají něco společné a mohou si sdělovat své zkušenosti a zážitky.

Nezapomněli jsme ani na kroužky školní družiny, děti se seznámily s paní vychovatelkou, která vede kroužek, který budou v tomto školním roce navštěvovat. I zde se naučí spolupracovat a z mnohých se stanou kamarádi.