Skupinové poradenství na Úřadu práce v Olomouci pro žáky 9. ročníku

V podělí 18. října a v úterý 19. října 2021 se žáci 9.A a 9.B třídy zúčastnili skupinového poradenství zaměřeného na volbu střední školy. Beseda se již tradičně konala na Úřadu práce v Olomouci a žáci se během ní seznámili nejen s možností online testování zaměřeného na profilaci, ale také s nabídkou středních škol v Olomouckém kraji

i mimo něj. Získali také mnoho informačních materiálů s cennými odkazy
a radami, jak si zvolit budoucí povolání a k němu i odpovídající vzdělání. Žáci tak odcházeli velmi obohacení a doufáme, že jim i tato beseda napomůže k volbě budoucího zaměření.