KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE 2021/2022

Der deutsche Wettbewerb 2021/2022

V úterý dne 14. 12. 2021 proběhla na naší škole již tradiční konverzační soutěž v německém jazyce. Soutěž byla určena žákům 8. a 9. tříd. Žáci se opravdu snažili a podali pěkné výkony, vyzkoušeli si své komunikační dovednosti a ukázali, že „Deutsch ist super“!

Výsledky soutěže byly pak slavnostně vyhlášeny v ředitelně školy a všem zúčastněným byla jako poděkování předaná i sladká odměna. Žáci, kteří se umístili na medailových pozicích, obdrželi
diplom a všichni pak společně i velký aplaus.

Všem soutěžícím blahopřejí a za účast děkují Kateřina Jechová
a Lenka Kundrumová.