Zkoumáme atmosféru

Žáci 7. ročníku v rámci fyziky zkoumali atmosféru naší Země. Využili k tomu digitální tlakoměry, mobilní telefony a své nohy. Tlakoměry bezdrátově připojili k telefonům a data vizualizovali pomocí aplikace Vernier Graphical Analysis, kterou si museli nejdříve sami nainstalovat. Rozvíjí se tím u žáků i digitální kompetenci. Experiment spočíval v měření tlaku v různých patrech školy od učebny fyziky až po suterén. Výsledkem bylo zjištění, že v závislosti na nadmořské výšce dochází také ke změnám tlaku.

Jeden z dalších experimentů žákům dokázal, že i v atmosféře platí Archimédův zákon. Toto jsme si demonstrovali pomocí horkovzdušného balónu, který se nám vznesl až ke stropu chodby. Prostě fyzika hrou.