Biologická olympiáda

Dvě lednová úterní odpoledne patřila žákům dobrovolníkům, kteří se rozhodli utkat na poli Biologické olympiády. Ta se letos nesla v duchu *Jak přežít zimu*. Letošní školní kolo bylo unikátní. Díky zapojení do projektu Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání žáci absolvovali v úterý 11. ledna teoretickou část a poznávačku z pohodlí svého domova přes aplikaci Microsoft Forms. O týden později, tedy 18. ledna, žáci již zasedli do školní lavice, aby podle návodu splnili laboratorní úkol. Žáci zjišťovali, jak jsou dřeviny přizpůsobeny tuhým mrazům, ale i experimentálně dedukovali, jak jsou semena či plody přizpůsobeny na rozšiřování v krajině. Všem žákům, kteří se rozhodli zúčastnit školního kola Biologické olympiády, patří velké poděkování.

1. místo Thea Kleinerová (9. B) a Thomas Benjamin Loda (8. B)

2. místo Jakub Kosina (9. A)

3. místo Lucie Krčková (7. A)