Oborový den - DEN ČTENÁŘSTVÍ

V pátek 3. června se na naší škole uskutečnila jedna malá premiéra, a sice oborový den - DEN ČTENÁŘSTVÍ.

Není tajemstvím, že u nás přikládáme čtení velký význam, a je proto přirozené vést k němu i naše žáky. K tomu, aby děti četba bavila a byla pro ně přínosná, je ovšem nezbytné ovládat samotné čtení tak, aby se stalo pro čtenáře i posluchače zážitkem.

Smyslem našeho oborového dne bylo proto ukázat dětem, jak se dá jejich technika čtení zlepšit, učili jsme se vzájemně pracovat s intonací, s důrazem, s tempem, procvičili jsme si artikulaci a vysvětlili jsme si také, jak důležitou roli má v čtenářském projevu správné užívání pauzy. Cílem tohoto dne však bylo také získání celkového přehledu o tom, jak si děti vedou při hlasitém čtení, které knihy si vybírají, co hraje roli při výběru knihy a v neposlední řadě také to, jak samy hodnotí svůj čtenářský projev, případně co jim četbu znesnadňuje. Získaná data budou sloužit jako podklad pro další rozvíjení čtenářských dovedností u dětí.

Máme obrovskou radost, že z takto pojatého oborového dne odcházely děti spokojené a těší se již nyní na další.