Měření radiace

Jedním z nově zakoupených měřidel pro výuku přírodovědných předmětů je čidlo radiace, které poprvé využili žáci 9. ročníku v hodině fyziky v rámci tematického celku Jaderná energie. Žáci totiž měli za úkol zjistit intenzitu radioaktivního záření v závislosti na vzdálenosti od zdroje. Experiment spočíval v posunování čidla každých 30 sekund o 5 centimetrů od zdroje záření.  Výsledkem měření byl graf, který dokazoval, že s rostoucí vzdáleností počet zachycených částic klesá. Zkoušeli jsme také změřit intenzitu záření uranového skla a možné způsoby stínění. Po společné diskuzi žáci došli k závěru, že držet se dostatečně daleko od zdroje záření je přirozený způsob jednoduché radiační ochrany.