Velký dětský sportovní den

Dne 30. září 2021 se na naší škole konal již dlouho slibovaný a připravovaný Sportovní den. Děti absolvovaly čtyři disciplíny z Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV): Trojskok z místa, přeskok přes švihadlo, hod medicinbalem a sed-lehy. Po absolvování víceboje si děti také mohly vyzkoušet: střelbu na basketbalový koš, pétanque, kuličky, střelbu na florbalovou branku, kondiční cvičení, strečink, tabatu a zahrály si vybíjenou. Zároveň probíhal závod vítězů jednotlivých tříd v běhu na 50 metrů a skoku dalekém. Finále Sportovního dne vyvrcholilo utkáním v kopané, kdy naši žáci hráli proti sportovním osobnostem (David Rozehnal, Martin Blaha) a učitelům.

Náš velký den s námi strávily osobnosti olomouckého sportu: Martin Blaha, Martin Hála, Branislav Konrád a David Rozehnal. Hned se u sportovců vytvořila veliká fronta. Všichni, kdo chtěli, získali podpis, udělali si fotku či si se sportovcem popovídali.

Náš Sportovní den se vydařil a snad založil novou tradici na naší škole ZŠ Olomouc, Mozartova 48. Děti byly nadšené, spokojené a den si užily.

Poděkování za uspořádání dne patří: učitelům, vedení školy, SK Sigma Olomouc a HC Olomouc.

Jiří Boháček