Souboj čtenářů

V pondělí 9. května se žáci šestých tříd zúčastnili soutěžního klání s názvem Souboj čtenářů. Na tu se naši žáci připravovali již od února, kdy byli seznámeni s pěti soutěžními knižními tituly. Jejich úkolem pak bylo co nejvíce těchto knih přečíst, aby poté mohli v online finále co možná nejpřesněji zodpovědět všetečné otázky ke knihám. A všichni se tohoto úkolu zhostili s neuvěřitelným nadšením. Společně o přečtených knihách diskutovali, vyměňovali si své čtenářské zkušenosti a vzájemně se při četbě podporovali. Vynikající spolupráci předvedli i v samotném finále. Přesvědčili se, že i u knih se dá zažít mnoho zábavy a že číst není nuda.