Připomínka obnovy samostatného českého státu

Nový rok jsme v hodinách dějepisu, vlastivědy a prvouky zahájili připomínkou státního svátku, který dětem splynul s vánočními prázdninami. Věnovali jsme se tématu rozpadu Československa a vzniku samostatného Česka 1. ledna roku 1993. Žáci pracovali s dobovými filmovými záběry, fotografiemi a textem. V diskuzi jsme se následně věnovali pozitivům a negativům, které tyto dějinné události přinesly. Nechyběl ani česko-slovenský slovníček vybraných pojmů a jak se ukázalo, slovenština je pro děti stále velmi srozumitelným jazykem.