Badatelé

Ve čtvrtek 9. června od 17,00 probíhalo online setkání žáků – dobrovolníků – v rámci distančního projektu Badatelé. Žáci během druhého pololetí vedli vlastní dlouhodobý žákovský výzkum na přírodopisné téma, které si většina zvolila sama. A jaké výzkumy byly přes MS Teams prezentovány? Například zjištění kvality vody v rybníce na základě mikroskopického pozorování planktonu, zjištění rozdílu v množství průduchů na listu bambusu a ibišku či sledování a mapování motýlů v Olomouci či Ostravě, kde jako jeden z výstupů byla i spolupráce s internetovou encyklopedií BioLib.

Všem badatelům patří velké poděkování.