Vánoční dílny

Magické datum 21. 12. 2021 všem dětem naší školy přineslo netradiční výukové dopoledne. Žákům byly přichystány Vánoční dílny, ve kterých se dozvěděli nové informace nejen o těchto svátcích a tradicích.

Děti měly možnost nabýt nové poznatky ve čtyřech dílnách – na prvním stupni v hudební dílně, literární dílně, výtvarné dílně a štědrovečerním čarování. Prostřednictvím zpívání, rozjímání, vyprávění a vyrábění si všichni navodili atmosféru vánočních svátků.

Na druhém stupni žáky čekala estetická dílna, literární dílna, historická dílna a vánoční kvíz.

Na čtyřech stanovištích se seznámili například s historií         a původem vánočního cukroví a stromečku, s rozmanitostí štědrovečerní večeře, vyrobili si vánoční přání, v historické dílně si žáci představili Vánoce z pohledu pravoslavné církve, judaismu, buddhismu a islámu, ve vánočním kvízu si odpočinuli   a zahráli si kvíz orientovaný na vánoční pohádky a písně           a v literární dílně pracovali s textem, audio a video ukázkou balady Karla Jaromíra Erbena - Štědrý den.

Tento netradiční den si děti i učitelé velmi užili a spokojeně odešli domů čekat na svátky klidu a pohody.