Den expertů 1. A

Nádherný hudební den byl v podstatě korunovací našeho měsíčního projektu v hudební výchově s mezioborovým vztahy čtení- matematika - prvouka - výtvarná výchova. První hodinu jsme si zopakovali druhy hudebních nástrojů, zahráli hudební pexeso. Přešli jsme do ZUŠ Na Vozovce, kde nás už čekala paní Rozkovcová a pan Topinka.

V učebně hudební nauky jsme uspěli ve znalostech hudebních nástrojů a složili jsme si vlastní rytmickou skladbu. V koncertním sále na nás čekali další učitelé s houslemi, flétnami, několika saxofony a pan ředitel u klavíru. Následoval koncert se zajímavým výkladem o jednotlivých nástrojích. Děti měly jmenovky se jmény, proto s nimi učitelé mohli snadno komunikovat, a děti se rády pochlubily co vše vědí o hudbě. Pak se ze všech stali muzikanti, když si vyzkoušeli mít na krku saxofon a zahrát skladbu na klavír společně s učiteli, kteří vytvořili pro děti doprovodný orchestr. Závěr koncertu byla společná skladba dětí a učitelů.

Všem bylo tak příjemně, že jsme si návštěvu prodloužili nad plánovaný čas. I tak jsme ještě po návratu do školy zvládli pracovní listy o tom, jak se na který nástroj hraje.

Den expertů se velmi vydařil.

Dagmar Vilémová učitelka 1. A