Den expertů 6. B

Ve čtvrtek 19. května jsme nadšeně mířili vstříc městu Vyškov, kde na nás čekal báječný a pestrý program pro Den expertů. Ve Vyškově sídlí firma ROMPA CZ s.r.o. A my máme ve třídě Filipa Ryšávku, jehož maminka se právě nejvíce zasloužila o tento bohatý program. Paní Vlasta Ryšávková pracuje v ROMPĚ jako personální ředitelka a zorganizovala pro nás výklad s prezentací filozofie firmy a ekologií výroby a měli jsme také možnost podívat se do samotné výroby. Dozvěděli jsme se tak zajímavé informace z technologie výroby plastů, navštívili jsme výrobní halu a prohlédli si i samotné lisy včetně koncových výrobků.

Druhou částí našeho Dne expertů byla návštěva Zoo koutku Vyškov. Před vstupem do Zoo nás přivítali dva ošetřovatelé a vzali nás na místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Krmili jsme jaky, lamy a kozy. Pohladili jsme si mláďata velbloudů a oslíků a zasmáli jsme se u výběhů lemurů. Přiblížili jsme se ke zvířatům ve společnosti jejich ošetřovatelů mnohem blíže, než je běžné.

Příjemným zakončením celého dne byla pozvánka na chutný oběd ve zdejší restauraci. Celý den byl báječný a my jsem si ho skvěle užili.

Děkujeme za mnohá poučení a krásné zážitky!