Děti ke Dni Země

Je již tradicí, že si s koncem školního roku připomínáme náš společný domov – naši planetu Zemi – a proto v úterý 21. června proběhl na školním hřišti další oborový den „Děti ke Dni Země“. Skupiny dětí od 1. do 4. třídy a od 5. do 8. třídy se plynule přesunovaly mezi stanovišti, které nesly název Není voda jako voda, Koloběh vody v přírodě, Voda a energie a Voda v potravinách. Každé stanoviště krom teoretické části mělo i část pohybovou či praktický experiment.

Že by žáci 9. ročníků měli mimořádné volno? Vůbec ne, ba naopak. Deváťáci si při oborovém dni vyzkoušeli, jaké to je být učitelem/učitelkou. A počínali si skvěle.

A jak si naši žáci užili Den Země? Můžete se na jejich úsměvy podívat sami. Těšíme se na příští ročník oborového dne Děti ke Dni Země.