Beseda s Jankem Ledeckým

Ve čtvrtek 18. listopadu jsme v naší škole přivítali zpěváka, kytaristu a skladatele Janka Ledeckého. Ten přijel dětem představit svou knihu básní s názvem Verše potrhlé, kterou doplnil nádhernými ilustracemi jeho syn Jonáš.

Děti se na besedu velice těšily a snažily se, aby se u nás líbilo i našemu vzácnému hostovi. Pro tuto příležitost namalovaly spoustu obrázků inspirovaných právě kresbami Jonáše Ledeckého. V průběhu besedy pak také zazněly v podání našich žáků některé básně z prezentované knihy. A Janek neskrýval radost a dojetí. Během milého povídání zavzpomínal na svá školní léta a rovněž prozradil, proč je pro něj osobně čtení tak důležité. Na rozloučenou pak přidal i písničku.

A co říci na závěr? Snad jen, že si velmi vážíme každé aktivity, která přináší dětem radost a obohatí je o nové zkušenosti a poznatky, jako tomu jistě bylo při této příležitosti. Věříme, že si děti z besedy odnesly plno krásných zážitků a dojmů.