Den expertů 7. B

V 7. B jsme se v rámci Dne expertů nejdříve vypravili na staveniště za doprovodu stavbyvedoucího Martina Vybírala. Seznámil nás se svou prací, s projektovou dokumentací a technologií bezvýkopové kanalizace a vše také názorně ukázal přímo v terénu. Na druhou část programu jsme se vypravili zpět do školy, kam přišel pan doktor Ladislav Štěpánek. Přiblížil nám studium medicíny, většinu času však věnoval povídání o významu prevence a diskutoval s námi o zdravém životním stylu.