Připomněli jsme si význam státních svátků

Sotva jsme oslavili Velikonoce a už jsou zde další státní svátky. Ty sice připadají v tomto roce na neděli, nepochybujeme však o tom, že děti tyto dny vnímají alespoň trochu odlišně. Jak už se na naší škole stalo dobrou tradicí, tak i tentokrát jsme se v hodinách prvouky a vlastivědy na prvním stupni a v hodinách dějepisu na stupni druhém věnovali významu státních svátků. Vrátili jsme se tak na Blízký východ ke kořenům křesťanství – k smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista i k současným velikonočním zvykům. Nyní si s žáky povídáme a diskutujeme nejen o prvomájovém svátku práce, ale také o Dni vítězství. Věříme, že české vlajky v ulicích žádného našeho žáka nepřekvapí.