MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM …

Dnešní den se nesl ve znamení Tří králů, který si vzal pod křídlo kroužek Mozartík. Tři králové spolu se svými pomocnicemi obešli s vinšováním všechna oddělení školní družiny a zavítali i k panu řediteli a paním zástupkyním, kde se jim dostalo odměny v podobě čokoládových penízků. Neopomněli ani školní kuchyni, kde popřáli paním kuchařkám vše nejlepší do Nového roku a zasloužili si potlesk i od právě obědvajících žáků druhého stupně. Návštěvou herny Tři králové završili své putování a společně s dětmi se těší na příští rok.