Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

Již pravidelně se naše školní družina účastní soutěže pořádané při nadaci Bezpečná Olomouc.

V letošní roce měly děti za úkol výtvarně ztvárnit téma „JAK VNÍMÁŠ BEZPEČÍ A CO PRO TEBE ZNAMENÁ“.

Žáci vytvořili mnoho nápaditých výkresů s různým druhem ztvárnění tohoto tématu. Věnovali se například bezpečí na vozovce, pocitu bezpečí díky přátelství atd.

Slavnostní ocenění vybraných prací se konalo již tradičně v krásném reprezentativním sále FZŠ Koménium. Z naší školy byla oceněna Tamara Dudriková.

Moc gratulujeme. Těšíme se na další ročníky a další nápadité práce.