Den expertů 4. A

V tento den navštívili žáci 4. A depozitář Státní vědecké knihovny v Olomouci – knihařskou a restaurátorskou dílnu. Nahlédli do míst, kde se staré knihy, které už mají potrhané a zažloutlé stránky, restaurují a renovují. Jak staré kroniky opět ožívají v novém, a přesto původním kabátku.

Žáci se podívali, jak se knihy opravují, sešívají, lisují nové listy, dolévají utržené stránky, dokreslují nečitelná písmena, opravují zlaté tisky, kde ožívají staré kroniky. Součástí byla i dílnička, kde si mohli vyzkoušet, jak se šije a zdobí knížka. Každý žák si vyrobil svůj prázdninový deník.

Den se vydařil, všichni byli spokojeni.

Marie Kaňáková, tř. uč.