Připomněli jsme si význam státních svátků

V hodinách dějepisu, vlastivědy a prvouky jsme si již tradičně připomínali význam nastávajících státních svátků. Na konci října jsme se s žáky vrátili do roku 1918 a věnovali jsme se vzniku samostatného československého státu a osobě T. G. Masaryka. O dva týdny později jej na fotografii vystřídal první prezident Česka Václav Havel u příležitosti vzpomínky na listopadové události let 1939 a 1989.

Věříme, že žáci státní svátky nebrali pouze jako dny volna, ale také pochopili jejich význam. V těchto tematicky zaměřených hodinách budeme i nadále pokračovat a příště si připomeneme výročí vzniku samostatné České republiky.