Oranžové učebny – ČEZ nám pomáhá učit

V právě začínajícím školním roce 2021/2022 k nám dorazila skvělá nadílka – sady nových digitálních měřidel, výukové modely a další pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů.

     Vybavení jsme pořídili s využitím dvou set tisícové dotace od společnosti ČEZ, kterou pro naši školu získali sourozenci Julča a Kuba Zdražilovi ze třídy 7. B. Ti se v době uzavření škol zapojili do fyzikální soutěže VÍM PROČ pod vedením naší skvělé kolegyně, nadšené fyzikářky - Ivy Dostálové Sekaninové.

     Sourozenci vytvořili naučné video, ve kterém měřili hustotu lidského těla. Za svou vynikající práci získali první místo v celorepublikovém klání. GRATULACE OBROVSKÁ! Velké díky – Julinko a Kubo! 

     Nově pořízené vybavení postupně využijeme v hodinách fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu i v přírodovědných předmětech na prvním stupni. Pomůcky budou oficiálně představeny a symbolicky předány k využití dětem na oborovém dni přírodovědných předmětů, který se bude konat 19. listopadu 2021 za účasti zástupců ČEZ.

     A téma připravovaného dne? Právě v měsíci listopadu uplyne 320 let od narození autora teplotní stupnice Anderse Celsia. Nabízí se tedy téma: Teplota – od jednotky, přes stupnici, měření a změny teploty až po globální oteplování. Moc se těšíme!

https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/video/2511