Odpoledne otevřených dveří

Ve čtvrtek 31. března 2022 se po tříleté odmlce opět otevřely dveře naší školy široké veřejnosti. Odpoledne otevřených dveří je událost, kdy se naše škola prezentuje nejen rodičům a dětem, které se chystají k zápisu do první třídy, ale i mnozí naši bývalí žáci a jejich rodinní příslušníci či přátelé se k nám často vracejí a přijdou zavzpomínat. Toto čtvrteční odpoledne otevřených dveří bylo opět příležitostí podívat se do všech učeben, do tělocvičny, do dílny, do herny i školní jídelny. Bylo šancí vyzkoušet si moderní audiovizuální techniku, prohlédnout si učebnice, sešity, příručky i práce našich žáků, ale také se seznámit s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Děti se s radostí zapojovaly do různých činností, které jim naši učitelé připravili: nahlédli do nové, zrekonstruované a skvěle vybavené učebny pro novou informatiku, vyzkoušeli si hudební nástroje v učebně hudební výchovy a seznámili se se způsobem výuky cizích jazyků na naší škole. Malí i velcí návštěvníci byli nadšení z mikroskopů a z exponátů v učebně přírodopisu, nahlédli do učebny čtenářské gramotnosti plné našich krásných knižních titulů, ve fyzice a v chemii si vyzkoušeli všemožné pokusy a v zeměpise si prohlédli krásné mapy a projekty našich žáků. Také program připravený ve třídách celého prvního stupně byl milý. V učebnách si mohli návštěvníci prohlédnout slabikáře, písanky a výtvory těch nejmenších žáčků naší školy. Malí budoucí školáčci pak domů odcházeli plni dojmů a odnášeli si papírovou taštičku s omalovánkami a výrobky od dětí ze školní družiny.