Zápis budoucích prvňáčků

V pátek prvního a v sobotu druhého dubna 2022 se konal v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Letos přišlo k zápisu celkem 73 dětí. Přijali jsme 53 dětí. U letošního zápisu 10 rodičů – zákonných zástupců - žádá pro své dítě odklad školní docházky o jeden školní rok. Do lavic našich tří prvních tříd by v příštím školním roce mělo tedy usednout 53 nových – spádových - prvňáčků. Děkujeme rodičům za jejich důvěru a moc si vážíme jejich rozhodnutí dát své dítě právě k nám. Už se na budoucí školáky moc těšíme!