Přírodovědný klokan online

Ve středu 13. října řešili žáci osmých a devátých tříd již tradiční přírodovědnou soutěž – Přírodovědného klokana. Tentokrát však měla netradiční průběh. Jelikož jsme školou zapojenou do pilotního projektu ČŠI *Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání*, přesunuli jsme celou soutěž do online prostředí a žáci tak soutěžili z pohodlí domova. Věříme, že netradiční provedení snížilo míru stresu, který je s takovou událostí vždy do jisté míry spojen. Po celou dobu konání soutěže byli žáci propojeni s vyučujícími prostřednictvím videokonference.

Žáci řešili sadu 24 různě náročných úloh z oblasti přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu a matematické logiky. A jak to dopadlo?

1. místo – Michal Czudek (9. A)

2. místo – Ondra Koupil (9. A)

3. místo – Jonas Lojda (9. B)

Všem soutěžícím děkujeme za zapojení a věříme, že podobné akce budou se stejným úspěchem a ke spokojenosti našich žáků následovat.