Den poezie

Poezie ze světa nezmizela, stále žije. Téměř všechny děti ve školní družině přednesly přes 100 různých básní. V rámci Mezinárodního dne poezie jsme se setkali v herně. Krásnou vlastní báseň zarecitovaly Anita a Kája Hrbáčkovy. Velký dík si zaslouží Maruška Junasová. Ta napsala dojemnou báseň o přátelství. Bohužel se nemohla naší přehlídky veršů zúčastnit. S rodiči ale báseň natočila doma a my jsme v herně přednes sledovali ze záznamu. Opravdu skvělé. Děkujeme.

Dalším milým zpestřením bylo vidět a slyšet nejen prostřednictvím médií, ale i naživo nadějnou básnířku a překladatelku Kláru Goldstein. Ano, naše paní vychovatelka je známá v literárním světě, vydala již čtyři básnické sbírky. Věříme, že i některé z našich dětí budou úspěšnými básníky.

Oživením naší akce byla i rozšířená tradice ve světě uskutečňovaná právě na podporu poezie v knihovnách a kavárnách – přines svou báseň a zaplať básní. V herně se „káva" i sladkost také na závěr podávaly. Odpoledne bylo opravdu poetické.