Den expertů 5. A

Den expertů jsme s třídou 5.A absolvovali na Okresním soudě v Olomouci a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.      Průvodkyni na soudě nám dělala paní Pokorná, která zajistila exkurzi do suterénu soudu, kde děti na vlastní kůži zažily celu, kde čekají obvinění před tím, než jdou do jednací síně. S panem soudcem jsme pak nahlédli a zasedli v největší jednací síni Okresního soudu v Olomouci. Nechybělo ani vyzkoušení si soudcovského taláru a společná fotografie.

Ve stejný den jsme s paní Růčkovou navštívili i Konzervatoř Evangelické akademie, kde jsme se měli možnost podívat do krásných prostor areálu, ale současně jsme absolvovali i vystoupení studentů konzervatoře. Velkým překvapením pro nás bylo představení žáků naší třídy, kteří hrají na hudební nástroj. Paní Růčková s každým nacvičila jednu skladbu, kterou nám Amálka Blahunková (příčná flétna), Petr Fiala (violoncelo) a Vítek Růčka (housle) za doprovodu klavíru paní Růčkové postupně představili a zahráli.

Tento den stál opravdu za to a možná právě některé děti naší třídy ovlivní natolik, že si jedno ze zaměstnání zmíněných rodičů vyberou.

Marta Weissová

Tř. učitelka 5.A