Den expertů 6. A

Žáky 6. A navštívila ve škole Mgr. Zdenka Koutecká – zaměstnankyně Okresního soudu v Olomouci. Představila nám svoji profesi, druhy soudů, průběh soudního jednání a budovy soudů v Olomouci. Poté jsme se vypravili do depa DPMO, kde nás čekal pan Lubomír Mocek. Prošli jsme celý areál, projeli myčkou na autobusy, pozorovali výměnu pneumatiky a prohlídku zakončili u zatím jediného elektrobusu, který se právě nabíjel.