100. výročí vzniku samostatného Československého státu

Mimořádným programem v hodinách prvouky, vlastivědy a dějepisu se i naše škola připojila k celé řadě oslav a vzpomínkových akcí k významnému jubileu vzniku Československa. Pracovní listy, vytvořené pro tuto příležitost, naše žáky provedly mj. československou hymnou, státními znaky či různými možnými návrhy naší vlajky. Na 2. stupni jsme si v nižších ročnících přiblížili osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, ve vyšších zas např. přečetli slavné provolání „Lide československý, Tvůj odvěký sen stal se skutkem…“. Na každé hodině jsme pak popřemýšleli nad demokratickými hodnotami, na kterých náš stát od počátku své existence stál.