5. ročník Konverzační soutěže KIDS

V úterý 15. 5. proběhl pátý ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii KIDS. Ze 4. a 5. tříd se do soutěže přihlásila a velmi dobře připravila necelá dvacítka odvážných dětí. Velmi nás těší, že se drží počet soutěžících a neustále stoupá jazyková úroveň žáků.

„Mozartovská“ konverzační soutěž je strukturována tak, aby po obsahové stránce prolínala požadavky Konverzační soutěže pořádané DDM v Olomouci s ústními zkouškami Cambridge STARTERS a MOVERS.

První části naší konverzační soutěže se opět zúčastnili všichni žáci
4. a 5. tříd, kteří si ve výuce vyzkoušeli dvě části Cambridgeského poslechového testu MOVERS. V druhé fázi měli ti nejstatečnější možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi a to představením své osoby, popisováním rozdílů na obrázcích, tvořením příběhu na základě obrazové předlohy a mluvením na jedno ze sedmi daných témat.

Letos vybojovaly 1. místo žákyně se zkušenostmi z anglické školy, Lucie Krčková a Veronika Vaculová ze 4. A. O druhé místo se dělí Noemi Coufalová a Petr Konečný z 5. B. Na třetí místo vystoupala děvčata z 5. B, Adéla Konrádová a Ema Zaťková. Velmi dobré jazykové dovednosti předvedly také Klára Švestková ze 4. A a Iveta Šimková z 5. B, proto jim bude uděleno Čestné uznání.

Všem soutěžícím moc děkujeme za účast v soutěži, odvahu a jedinečné výkony!

Lenka Ponížilová