Adaptační týden prvňáčků

Naše prvňáčky z I.C čeká od září rozdělení a spojení s paralelními třídami.

Aby se jim do druhé třídy nastupovalo lehčeji, byl jeden květnový týden vyhrazený výuce s novými kamarády a paními učitelkami z I.A a I.B.
Učilo se v běžném režimu a paní učitelky ze všech tříd se před žáky střídaly, aby si i ony předvedly svůj pedagogický um a předaly zkušenosti z práce s dětmi.  Společné hodiny napomohly i srovnání všech prvňáčků v dosažených vědomostech a dovednostech.
Děti neměly s dočasným docházením do nové třídy problém. Pracovaly pěkně a se zájmem a co je důležité, sblížily se i s novými, pro letošní školní rok „dočasnými
spolužáky.
Týden jsme zakončili radostně společnou hodinou hudební výchovy. A že to stálo za to! Loučení s písní na rtech je vždy veselé.