Adventní čtení a zpívání

Advent je období čtyř týdnů před Štědrým dnem. Děti se těší na stromeček a dárky. Ale neměli bychom zapomínat, že advent je čas zklidnění a dobrých skutků.

S dětmi jsme si vyprávěli nejen, kde se vzala oslava sv. Mikuláše, ale připomněli jsme i sv. Lucii a sv. Barboru se známou tradicí barborek.

Společně jsme zazpívali u stromečku několik známých koled a přečetli si předvánoční příběh. Děti nejvíce zaujalo vyprávění o narození Ježíška v Betlémě.

Strávili jsme příjemné odpoledne v naší vánočně vyzdobené herně.

Přejeme dětem, jejich rodičům a všem zaměstnancům naší školy pohodový předvánoční čas se svými blízkými. Krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2023.

Vychovatelky ŠD