Badatelský workshop ve Vlastivědném muzeu Olomouc

Žáci 8. ročníku se zúčastnili zážitkového badatelského workshopu ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Celá akce se odehrávala v prostorách výstavy Chrám moudrosti, která je věnována dějinám jezuitů a vzdělávání v Olomouci. Studenti historie pod vedením paní docentky Radmily Prchal Pavlíčkové si žáky rozdělili na menší pracovní skupiny a s pomocí pramenů (obrazových i písemných) se naši osmáci snažili přijít na to, co bylo potřeba k založení olomoucké univerzity a jak škola v minulosti fungovala. Své výsledky pak na závěr představili ostatním i za využití metody „živých obrazů“. Moc děkujeme za skvělý workshop.