Beseda s JUDr. Davidem Pytelou, MBA, LL.M.

V úterý 4. října 2022 navštívil naše deváťáky v hodině Výchovy k občanství právník JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., který si pro děti připravil besedu, během níž nastínil žákům alespoň základní právní pojmy a na několika situacích demonstroval, jak je znalost právních předpisů pro každého občana důležitá v každodenním životě.

Žáci setkání s odborníkem z praxe velmi ocenili a neváhali jej zahrnout všetečnými dotazy, které se týkaly jak právních předpisů, tak samotného výkonu této profese. Celá akce se konala v rámci projektu Advokáti do škol, do kterého je naše škola zapojena.