Beseda s městskou policií

Dávno jsou pryč doby, kdy žáci při setkání s policisty ve školních prostorách bledli strachy a zpytovali své svědomí, co provedli.

Dnes už všichni dobře vědí, že přítomnost příslušníků policejního sboru u nás má ryze preventivní charakter a je důležitá pro bezpečí dětí. V den návštěvy učitelé opustili své místo za katedrou a zasedli do lavice mezi své žáky.
 
Dětem prvního stupně se členové Městské policie Olomouc věnovali v rámci hodinové besedy, jejíž náplň se lišila podle ročníku.
V 1. až 4. ročníku se žáci proměnili v účastníky silničního provozu. Řešili dopravní situace z pohledu chodce – semafory, dopravní značky. Dozvěděli se o nutnosti používání autosedaček pro děti při jízdě autem. Děti si vše nejen vyslechly, ale samy se zapojovaly do diskuse.  Ty starší předvedly, že mají potřebné znalosti i jako cyklisté.  „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Toto heslo bude dětem připomínat, že opatrnosti nikdy není dost. I když budou pravidla dodržovat, je lepší se na přechodu přesto rozhlédnout a nespoléhat jen na zeleného panáčka na semaforu. Nešťastných úrazů a zbytečně zmařených životů je velká škoda.

Pátý ročník se věnoval závažnému tématu šikany a kyberšikany. Mnozí žáci totiž vlastní mobilní telefon a často jej považují za hračku a prostředek k zábavě. Na dané téma zhlédli tři krátké filmy, které vedly k zamyšlení. Věřme, že je v budoucnu nic zlého nepotká. Pokud ano, doufejme, že si nepříjemné zážitky nebudou uchovávat pro sebe, ale svěří se dospělému. Strachu, nevšímavosti, lhostejnosti a zlobě zavřeme vrátka.