Beseda s Policií ČR

Ve dnech 27. 9. 2011 a 28. 9. 2011 proběhly ve třetích, šestých a devátých třídách besedy s Policií ČR. Besedy byly zaměřeny na prevenci kriminality a sociálně patologické jevy u dětí a mládeže. Přednášky ve třetích třídách pojednávaly o problematice šikany, osobní bezpečnosti a dopravě. Děti šestých tříd měli možnost dozvědět se něco více o specifických tématech, např. trestní odpovědnost, záškoláctví a sprejerství a žáci devátých tříd diskutovali o heslech jako vandalismus, narkoman, grafiti, kyberstalking, …