Beseda se Zuzanou Pospíšilovou

Konečně jsme se dočkali! První listopadový den jsme totiž ve školní družině netrpělivě očekávali vzácnou návštěvu  - naši oblíbenou spisovatelku dětských knih Zuzanu Pospíšilovou.

Besedě předcházela četba knih v jednotlivých odděleních a vlastní ilustrace dětmi. Připravili jsme hernu tak, aby se paní spisovatelce líbila a cítila se u nás dobře. To se nám opravdu povedlo.

Při besedě Zuzana Pospíšilová seznamovala děti se svými knihami (napsala jich pro děti už přes 200), předčítala ukázky, hádali jsme hádanky a hráli si se slovy.

Jako poděkování za pozvání na besedu jsme dostali dvě knihy s věnováním a každé dítě záložku s hádankou z některé knihy. My jsme naopak paní spisovatelku potěšili malým dárečkem a vyrobeným přáním.

Ze závěrečné autogramiády si některé děti odnášely svou knihu s podpisem této spisovatelky. Kdo neměl to štěstí dnes, může si knihu i s podpisem objednat. Věříme, že Zuzana Pospíšilová naši školu ještě navštíví.