Besedy s Městskou policií

S nástupem října se naše škola otevřela kromě dětem a zaměstnancům i uniformovaným mužům zákona. Od 1. do 20. 10. jsme je mohli potkávat na chodbách. Jejich činnost se však odehrávala za zavřenými dveřmi učeben. S žáky všech ročníků 1. stupně besedovali o jevech, které by v rámci prevence měly omezit dětskou úrazovost na našich cestách. Rizikové situace, kdy je dítě samo doma nebo osloveno cizí osobou, mnozí žáci dokázali teoreticky správně vyřešit. Doufejme, že v případě praktického ohrožení budou právě tak pohotoví a duchapřítomní. 

I když …. Kdyby se jim obdobné nepříjemné zážitky vyhnuly, bylo by to pro všechny nejradostnější.

Při loučení s policisty nás – třídní učitele i děti hřála pochvala, že se mezi námi dobře cítili a znalosti školáků hodnotili hodně vysoko. Při simulaci volání tísňových link si vedli na výbornou.