Bezpečná cesta do školy

V úterý odpoledne se všechna oddělení naší školní družinky věnovala BEZPEČNÉ CESTĚ DĚTÍ DO ŠKOLY.  Všechny vychovatelky se svými dětmi ve všech odděleních vyšly do okolí školy a věnovaly se bezpečnosti silničního provozu. Vychovatelky vysvětlovaly dětem, jak bezpečně přecházet komunikace, povídaly jim o významu přechodů pro chodce, o významech semaforů. Nádhernou akci doprovázelo pěkné počasí, takže se po hodině vracely děti do družinky obohacené nejen o spoustu nových vědomostí a dovedností, ale také zotavené po pěkné procházce.